Orienteering Adventure 2019

Stalo se to během víkendové etapy vícedenních vorienťáků, který se konaly ve Špindlu poblíž sjezdovky Svatý Petr, na ní se mělo rozhodnout, kdo bude celkovým vítězem závodu.
Běžci už se řadili na startu, když tu si hlavní rozhodčí závodu všiml, že ve druhé řadě stojí tramvaj. Chvíli váhal, zda má dát pokyn k odstartování, ale nakonec, nakonec mávnul šachovnicovým praporkem.
Když se těsně po startu podíval do startovky, zjistil, že tramvaj řídí Šulda, podlé Bédi jeden z černých favoritů celého závodu.
Když závod skončil, bylo jasné, že mistrem Krkonoš se stal Bapťák, Šulda totiž dojel až do vozovny a ztratil tak naprosto šanci stát se celkovým vítězem. Na pivních, jež se konaly bezprostředně po ukončení závodu to inspektorovi nedalo, přitočil se se sklenkou Krakonoše k vyrovnanému Šuldovi a zeptal se ho: Chlapče, proč si vlastně nechtěl vyhrát? Šulda se zamyslel, omočil rty v Birellu a pak pomalu do rozjásaného davu řekl:

Víte pane, běhám orienťák již řadu let, ale až před touto etapou jsem dostal strach. Bál jsem se o svůj život, a proto jsem jel raději tramvají. Ta tramvaj je totiž něco jako kronika mého života.

Jářku ta tramvaj má dva vozy – přesně tolik bylo stromů vymapovaných jako bílý flek lesa.

Stejně tak má devět náprav, osm namontovaných a jednu rezervní ve vozovně, to je jako devět minut, které jsem nechal hledáním těchto dvou stromů. Devíti směry se také mohu vydat na tyto dva stromy za jasného objektu – na sever, na jih, na západ, na východ, na severozápad, na severovýchod, na jihozápad, na jihovýchod a na náhodu.

Osmnáct kol to je jako osmnáctá kontrola, nebo také dva krát devět, což jest doba po kterou jsem hledal tyto dva stromy. Zároveň je to i můj věk, ve kterém jsem dosáhl plnoletosti. Osmnáctkrát se rovněž otočilo kolo letokruhu jaro, podzim, léto, zima a ještě k tomu jednou jaro a podzim, letokruh má tolik měsíců, kolik tramvaj schodů – bez šesti.

Když vydělím počet míst k stání v období hladomoru s číslem mojí tramvaje – 3, tak zjistím počet zmapovaných hustníků na mapě čtvrté etapy, jestliže však od tohoto počtu odečtu čísla kontrol, kde jsem ve čtvrté etapě udělal chybu, zjistím kolikrát tramvaj zacinká mezi Hanychovem a Liďákama.

Vynásobím-li počet vozoven a počet jízd, které udělá tramvaják za šichtu, zjistím kolik jsem celkově udělal kroků ve čtvrté etapě a když potom odečtu počet dveří, budu vědět kolik z nich vedlo špatným směrem.

Vezmu-li rozvor nápravy a odečtu od toho směrný čas na krátkou trať, dostanu se k číslu 14 decimetrů. Přesně tolik měřil strom od země k první šišce. Když k tomu přičtu 5 rozvorů, zároveň zjistím vzdálenost, o kterou jsem napoprvé kontrolu minul.

Víte pane, stejně tak jako orienťák, i tramvaj má jednoho řidiče. Ten pro mne může znamenat krále, šaška, boha, nebo dva stromy které jsem opravdu dlouho hledal.

A přátelé tento příběh je pravdivý, ten běžec se totiž nejmenoval T. Texis Sixten Sild.

Někteří z vás jistě poznali drobnou parodii na píseň od Tří Sester – Tramvaj.
Asi úplný originál vychází z písně Balíček karet – Rangers

Mapa – zde odkaz na E1

Výsledky